Programy biurowe

#

Tworzenie kart charakterystyki

  • 30 listopada 2020
  • 0

Mając do czynienia z produktami chemicznymi, niezbędnym do nich elementem jest karta bezpieczeństwa chemicznego. Jest to dokument, który zawiera wszelkie niezbędne informacje odnośnie substancji, mieszaniny, odpowiednich materiałów, a także i odpadów przemysłowych. Jego zadaniem jest przekazanie konsumentowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, jego przechowywania czy też  transportu. 

Karty charakterystyki - niezwykle ważne dokumenty

Karty charakterystyki stanowią rodzaj dokumentów, które zostały opracowane dla wielu produktów, jakie każdy z nas wykorzystuje w życiu codziennym, jak również i w przemyśle. Muszą one zawierać szereg niezbędnych informacji dotyczących ich wykorzystywania i wpływu ich na bezpieczeństwo zdrowia i życia wszystkich konsumentów. Czy są one konieczne i niezbędne? Tak, bowiem związane są z załącznikiem II do rozporządzenia UE (WE) nr 1907/2006, który wszedł w życie w maju 2010 roku pod numerem 453/2010 jako rozporządzenie Komisji (UE). Bez karty charakterystyki konkretne produkty nie mogłyby trafić do sprzedaży, nie przeszłyby odprawy celnej i nie otrzymałyby konkretnego pozwolenia do użytku. Oprócz wszelkich wspomnianych wyżej informacji, takich, jak rodzaje zastosowanych substancji i mieszanin, transportu produktów i ich przechowywania, karta taka informuje także konsumenta, co ma zrobić, w przypadku zastosowania preparatów w innym celu, niż jego główne przeznaczenie. 

Jakie produkty muszą zawierać kartę charakterystyki?

Oczywiście wiadomo, iż nie wszystkie produkty muszą taką kartę charakterystyki posiadać. Dotyczy to wszystkich substancji chemicznych, jak również i preparatów, które sklasyfikowane są jako niebezpieczne. Dotyczy to także produktów, które są eksportowane z krajów leżących poza Unią Europejską. Importer musi otrzymać kartę charakterystyki konkretnego produktu, dotyczącego bezpieczeństwa substancji chemicznych, które są zgodne z wymogami REACH.

Jak wydawana jest karta charakterystyki?

W pierwszej kolejności niezbędny jest kontakt z jednostką certyfikującą. Podstawowym zadaniem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi, ma miejsce tak zwana certyfikowana faza kontroli materiału.Następuje zarejestrowanie substancji certyfikowanej i w następnej kolejności rejestracja  konkretnego dokumentu, aby można było uzyskać paszport. Jeśli w grę wchodzi rejestracja, a także ocena, czy udzielanie konkretnych zezwoleń i stosowanie danych ograniczeń w związku z konkretnymi chemikaliami, opiera się to wszystko na obowiązującym rozporządzeniu nr 1907/2006, które wydane zostało przez Parlament Europejski i Radę Europy. W przypadku substancji, które są niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska, nie mogą być one uwalniane w ilości większej, niż 1 tona rocznie i to tylko wtedy, gdy zostaną zarejestrowane. Jeśli chodzi o rejestrację wstępną, dotyczy to chemikaliów do 100 ton rocznie. Ilość powyżej 100 ton -  wtedy konieczna jest pełna rejestracja chemiczna zgodnie z rozporządzeniem. 

Więcej na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html

Komentarze (0)