Komputery i technologie

#

Jak szukać dofinansowania na rozwój firmy?

  • 29 września 2020
  • 0

Rozwój firmy staje się łatwiejszy, jeśli przynajmniej część środków przeznaczonych na ten cel może pochodzić z zewnątrz. Jednym z najcenniejszych form wsparcia są dotacje unijne, w tym zwłaszcza dofinansowanie, które można przeznaczyć na rozwój oraz badania. Dofinansowanie takie obejmuje również samą infrastrukturę do badań oraz wdrażanie innowacji. Można z niego korzystać w ramach programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia, choć pomocne mogą być także programy regionalne organizowane w województwach, w których znajdować się ma przyszła siedziba firmy.

Rozwój firmy

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z wydatkami. Konieczne staje się choćby kupowanie nowego sprzętu oraz rozwijanie infrastruktury. Wydatki takie przyczyniają się do rozszerzenia produkcji, a niejednokrotnie zwiększają też pole usług. Warte podkreślenia jest również ich pozytywne działanie na atrakcyjność firmy jako takiej w stosunku do podmiotów bezpośrednio z nią konkurujących. Środki przeznaczone na rozwój firmy przyjmują przede wszystkim formę pożyczek. Muszą być one zwracane, warto jednak podkreślić, że sam proces ubiegania się o nie jest znacznie mniej skomplikowany niż ma to miejsce w przypadku wsparcia bankowego. Także warunki spłaty okazują się bez porównania bardziej atrakcyjne. Okazuje się zresztą, że Fundusze Europejskie mogą być cennym wsparciem także dla tych osób, które zastanawiają się nad wzięciem kredytu w banku. Jest to możliwe choćby dlatego, że stanowią poręczenie dla banku.

Jeśli nasza firma jest prowadzona na terenach wiejskich, można liczyć na dodatkowe źródło pomocy. Właśnie na takie miano zasługuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie w takim przypadku można uzyskać w Lokalnych Grupach Działania.

Elektronizacja i ochrona środowiska

Na wsparcie unijne można liczyć także zastanawiając się nad utworzeniem strony e-usługowej albo nad wejściem na rynek związany bezpośrednio z handlem elektronicznym. Pomoc dotyczy także szeroko rozumianych rozwiązań B2B, które pozwalają na łączenie firmowych systemów z systemami ich partnerów. Na wsparcie unijne można też liczyć planując termomodernizację budynków w firmie, wprowadzenie technologii pozwalających na oszczędzanie energii oraz przebudowę linii produkcyjnej. Podmioty, które zastanawiają się nad pozyskiwaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych mogą włączyć do jednego z projektów także wydatki na ten cel. Oczywiście, nie zawsze można spodziewać się dotacji, a przynajmniej część wsparcia jest zaliczana do tak zwanych instrumentów zwrotnych.

Firma w innym kraju

Unia wspiera także te podmioty, które zastanawiają się nad prowadzeniem działalności nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Można w tym kontekście korzystać choćby z programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia, a także z programów regionalnych w konkretnych województwach. Tu kluczowe znaczenie ma pomysł na to, jak właściwe firma ma działać za granicą. Pieniądze przeznaczone na ten cel można wydawać nie tylko na realizację takiej strategii, ale również na samo jej przygotowanie

www.a1europe.pl

Komentarze (0)