IT

#

Wykorzystanie systemów informatycznych w geodezji

  • 31 sierpnia 2020
  • 0

Cała krajowa administracja idzie w kierunku informatyzacji. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w okresie pandemii – wówczas bez wychodzenia z domu petenci mogą załatwić ważne urzędowe sprawy. Informatyzacja wkracza do jednostek centralnych państwa, oraz administracji na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, powiatowym, gminnym. Informatyzacja rozwija się w szkołach, szpitalach, na uczelniach wyższych. Jedną z dziedzin, gdzie wykorzystuje się systemy informatyczne jest geodezja i kartografia. To jeden z licznych wydziałów, który jest często odwiedzany przez petentów. Wizytę w wydziale geodezji i kartografii składamy przy okazji budowy domu, kupna działki, zakładania ksiąg wieczystych, umowy darowizny, spadku itd. Aby ułatwić pobieranie map, wypisów, wyrysów oraz wydawanie różnego rodzaju zgód urzędy coraz chętniej udostępniają mieszkańcom systemy, dzięki którym mogą uzyskać wymagane informacje, złożyć wnioski, czy zorientować się w mapach z poziomu domowego komputera.

Rodzaje systemów informatycznych w geodezji

  1. Geo-System – to bardzo ciekawy program dla osób interesujących się geografią i geodezją. Za jego pomocą można zamówić wypis i wyrys z MPZP, zdobyć informacje o danych obiektach, obliczyć masy ziemne na podstawie NMT, wydrukować mapkę itd. Dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej jest w pełni darmowy, a do platformy nie trzeba się nawet logować, aby skorzystać z podstawowych funkcji.
  2. Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych – to krajowy system, który pozwala na zlokalizowanie np. przejazdów kolejowych, stanowisk lotniczego pogotowania ratunkowego, sprawdzenie podatności określonych gleb na suszę, poznanie ceny nieruchomości, sprawdzenie danych synoptycznych IMiGW, zakreślenie mapy terenów zagrożonych hałasem itd.
  3. ePUAP – to jeden z najczęściej używanych systemów do kontaktu z urzędami. Do zalogowania wymagany jest profil zaufany. Można go utworzyć osobiście lub logować się do witryny za pomocą bankowości elektronicznej – co wygląda identycznie jak logowanie do banku, w którym posiadamy konto. Logując się na witrynie możemy wpisać jaki rodzaj sprawy nas interesuje. Możemy wpisać frazę „geodezja” i wyświetli nam się obok niej lista miejscowości, jeśli nie znajdujemy w niej tej która nas interesuje możemy rozszerzyć frazę i wpisać np. geodezja mińsk mazowiecki. Po tym możemy przejść do katalogu możliwych do załatwienia spraw, związanych np. z ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem zbiorów danych przestrzennych. Ilość spraw jakie możemy załatwić uzależniona jest od stopnia, w jakim dany urząd wdrożył  system informatyczny.

Zalety systemów informatycznych

Zalety tego typu systemów wykorzystywanych w kartografii niosą ze sobą korzyści zarówno dla urzędów, jak i mieszkańców. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu,  większą swobodę w załatwianiu spraw, oszczędności finansowe. Z drugiej strony zaś przyspieszają wymianę dokumentów między urzędami, redukują kolejki petentów w urzędach, pozwalają na większą obiektywność i klarowność podczas rozwiązywania spraw. Petent za pomocą programów może podejrzeć mapy interesujących go terenów, złożyć wnioski o wydanie potrzebnych dokumentów, otrzymać decyzje w sprawie spraw geodezyjnych, podpisać niezbędne pisma. Od wydawanych decyzji przysługuje oczywiście możliwość odwołania się, a do urzędu zawsze można zgłosić się również osobiście. Przed wizytą warto jednak sprawdzić, czy dana jednostka administracyjna oferuje załatwienie interesującego nas zagadnienia dzięki zdalnym rozwiązaniom.

Komentarze (0)